TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Informasjonsmøte i Tromsø 22. januar kl 1830

|||

Johanneslogen Stella Polaris i Tromsø inviterer til informasjonsmøte tirsdag 22. januar kl 1830.

Møtet finner sted i Frimurerlogen, Sparre Schneiders v 6.

I møtet tar vi for oss Frimurerlogen og broderskapet som vår Orden består av. Avslutningsvis tar vi for oss praktiske saker som søknad om antakelse, økonomi og annet. De besøkende kan stille spørsmål til møteleder underveis og under innledningen. Den søkende oppfordres til å medbringe sin partner.

Ledsagende broder påmelder søker med navn på e-post til: senest innen 20. januar 2019.

Vær hjerteligst og broderligst…

Les mer

Ny St. Johannesloge innviet i Stamhuset

|||

Den 10. januar ble St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Hammere innviet i Stamhuset, i nærvær av over 300 brødre.

Det vil bli en utførlig dekning av dette i neste nummer av Frimurerbladet.

Foto: CF Wesenberg

Les mer

Ny påloggingsrutine for MIN SIDE

Arne Lie jr.
Informasjonssider
|||

Vi oppgraderer sikkerheten for innlogging i MinSide. Denne oppgraderingen vil medføre noen endringer for deg som bruker av MinSide. Endringen vil gjelde både brukernavnet ditt og passordet ditt.

Du kan etter omleggingen fortsatt logge på med ditt matrikkelnummer, men i tillegg vil du også kunne bruke din registrerte e-postadresse eller mobilnummer for å logge på.

Du oppretter passord på nytt ved første gangs pålogging etter endringen. Bakgrunnen for dette er at vi endrer hele måten brukernavn og passord håndteres på slik at dette blir lagret på en langt sikrere måte enn tidligere. Merk at det…

Les mer

Ragnar Tollefsen installert som ny Ordenens Stormester 29. november

Fra det høytidelige taffel etter installasjonen. Foto: CF-Wesenberg|Fra venstre Tidligere OSM Tore Evensen, Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og tidligere OSM Magne Nygaard. Foto: CF-Wesenberg|||

I nærvær av 330 brødre, hvorav 40 utenlandske gjester, ble Ragnar Tollefsen installert som ny Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Det var en tydelig rørt Stormester som lovet brødrene at han nå tar fatt på den viktige oppgaven som ligger foran ham med ydmykhet og glede. «Det har vært mange lærerike år for meg» sa Tollefsen, og understreket at vi aldri er utlærte som frimurere. En av de første oppgavene han vil ta fatt på er å utnevne Ordenens ledelse.

Avtroppende Stormester Tore Evensen ønsket sin etterfølger lykke til – og oppfordret alle brødrene til å ta med seg tro, håp og kjærlighet i…

Les mer
Provincialmester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes, Ordførende Mester Kristian S Halvorsen, Deputert Mester Tor Alvin Strand og Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Svein Klokkerhaug.|||

Polarstjerneinstruksjon i Harstad

Fredag 4.januar var det møte med stadfestelse av embedsverk samt instruksjonsloge i Corona Borealis.

Etter stadfestelsen av det nye embedsverket holdt PM Svein Klokkerhaug aftenens instruksjon med…

Les mer
|||

Ordenens IT-avdeling søker flere medarbeidere

IT-avdelingen i Den Norske Frimurerorden supporterer, drifter og vedlikeholder alle Ordenens sentrale løsninger, fra Office og e-postløsninger til IT-systemer for administrasjon, bibliotek, regnskap,…

Les mer
Klovnene inntok Stamhuset|Klovnene hadde med seg både røde neser og en gave til frimurerne|Daglig leder i Sykehusklovnene Nina Eidem, DNFOs Stormester Tore Evensen og prosjektleder Martha Kjørven.|Daglig leder hos Sykehusklovnene, Nina Eidem, fortalte om virksomheten|Bjørn Bergholtz fortalte om bakgrunnen for tildelingen av Den Norske Frimurerordens fellesgave for 2018|||

Den Norske Frimurerordens Fellesgave er overrakt Sykehusklovnene

14. november ble gaven på en million kroner overrakt i Ordenens Stamhus i Oslo. «Det er god gammel frimurerisk tradisjon å støtte formål som kommer barn og unge til gode. Dette har nok sine røtter i…

Les mer
|||

Takk fra Helsesøstrene etter Ordenens Fellesgave 2016

Vi har mottatt en takk fra Landsgruppen av helsesøstre NSF for Fellesgaven 2016, og oppfordrer brødrene til å se på det viktige arbeidet som Ordenen har støttet:

Hei, vi var jo så heldige å motta…

Les mer
|||

Tilgang til Stamhuset høsten 2018 - Oppdatert 24/11

Begrenset tilgang til Stamhuset

Hovedinngangen i Nedre Vollgate er nå tilgjengelig fra Stortingsgaten. Tilgang fra Tollbugaten er fortsatt stengt.

Andre opplysninger

Brødre til opptak eller…

Les mer
|||

Ledige stillinger i Stamhuset

Det er ledige stillinger i Intendanturen - informasjon her: Intendantur

Det er også ledige stillinger i Arkivet - informasjon her: Arkivet

Les mer