TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Forskningslogen arrangerer møte i Stamhuset onsdag 27. mars kl 1830

|||

Foredragsholder er sekretær i Forskningslogen Gorm P. Fossum. Tittelen er:

«Frimurerhysteriet – massemedias fokus på Den Norske Frimurerorden på 1980 og 90 tallet»

På 1980- og 90 tallet måtte den Norske Frimurerorden tåle mye oppmerksomhet og kritikk i avisartikler, TV-programmer og bøker. I foredraget vil Broder Gorm foreta en gjennomgang av kritikken som kom fra mange forskjellige aktører, alle med sin egen agenda. Foredraget vil også se på hvordan dette skiller seg fra dagens mediebilde, og hvordan slike angrep bør håndteres.

Broder Gorm er i tillegg til å være Forskningslogens Sekretær,…

Les mer

Veteranloge i Olaf Kyrre i Stamhuset 12. april klokken 18.30

|||

Olaf Kyrre inviterer alle brødre av vår Orden til å oppleve broder Odd Grann som Ordførende Mester denne kvelden. I en alder av 87 år er Odd fortsatt i full vigør, og det blir en opplevelse å se ham lede møtet over 30 år etter at han gikk av som Ordførende Mester.

Les mer

Bussforbindelsen til Stamhuset forbedret

Arne Lie jr.
Aktuelt
|||

Etter at gravearbeidene i Nedre Vollgate er ferdig, er bussforbindelsen til Stamhuset betydelig forbedret.

Holdeplassen heter Wessels Plass, og traffikeres av følgende busslinjer: 12N, 30, 30N, 31, 32,32N, 36E, 54, 70, 81, 81N, 83 og 83N.

Les mer

Et nytt Rosendalseminar er på trappene

Terje Lie Pedersen
Bergens Provincialloge
Freddie Øvergaard|||

Etter det vellykkete seminaret, med de betydelige konsekvenser det fikk, er det naturlig at vi tar initiativ til et neste skritt i utviklingen. Et gammelt ord sier Never change a winning team. Det er det vi tar konsekvensen av når vi med dette invitererbrødre og ledsagere til årets seminar 24. til 26. mai.

Nøkkelpersonene fra i fjor er på plass. Det vil gjøre det enklere å videreføre det arbeidet vi startet da.

Vertskap er Bergen Provincialloge, ved Provincialmester Egil Herman Sjursen og hans hustru Torill Alsaker. Møteledere og moderatorer: Odd Grann og Terje Lie Pedersen. Foredragsholdere…

Les mer
|||

Vårkonsert med Frimurerorkesteret i Stamhuset lørdag 6. april kl 13

NORGES MEST KJENTE MARSJ, FREMFØRES PÅ ORKESTERETS VÅRKONSERT «Valdres marsj» er en av Norges mest kjente marsjer. Marsjen ble i januar 2018 kåret til Norges nasjonalmarsj. Komponert for militærkorps…

Les mer
|||

Informasjonsbrosjyre om Frimureriet tilgjengelig

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og…

Les mer
Fra det høytidelige taffel etter installasjonen. Foto: CF-Wesenberg|Fra venstre Tidligere OSM Tore Evensen, Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og tidligere OSM Magne Nygaard. Foto: CF-Wesenberg|||

Ragnar Tollefsen installert som ny Ordenens Stormester 29. november

I nærvær av 330 brødre, hvorav 40 utenlandske gjester, ble Ragnar Tollefsen installert som ny Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Det var en tydelig rørt Stormester som lovet brødrene at han nå…

Les mer
|||

Jubileumsball i Stamhuset lørdag 22. juni

Mandag 24. juni 2019 fyller frimureriet i Norge 270 år.

Dette markeres med et eget jubileumsball lørdag 22. juni.

Leopardens Ordførende Mester inviterer nå alle frimurere med følge til storslagent…

Les mer
|||

Invitasjon til Swingende vår i Stamhuset lørdag 27. april kl 16

Solistene Dag Spantell, Siri Melleby og Karol Zavodny i swingende harmoni med Frimurernes Storband inviterer til vårkonsert lørdag 27. april kl 1600

I Stamhuset kan du ta med deg familie og venner…

Les mer
|||

SALG: Praktboken «Under Stjernehimmelen»

Nå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, til en redusert pris.Pris kr 300,– tidligere 450,– pr. eksemplar, fritt tilsendt. Bestiller…

Les mer